زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید: فارسی English
00995555513121 info@rgt24.ir
بند قانون جدید “سؤپیشینه” برای اخذ اقامت ...

با توجه به قانون جدید کشور گرجستان، افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند در ایران نمیتوانند اقامت گرجستان را دریافت نمایند.

توجه نمایید درصورتیکه قبلا سابقه کیفری داشته باشید محدودیتی در اخذ اقامت گرجستان ندارد و این محدودیت فقط شامل افرادی است که جرمی مرتکب شده اند و از کشور فرار میکنند به مقصد گرجستان و دادگاههای ایران برایشان حکم صادر کرده و تحت تعقیب هستند.

بدین منظور اخذ گواهی عدم سو پیشینه از مراکز پلیس+۱۰ الزامی است.

میتوانید در یکی از این ۲ شرایط مراتب را انجام دهید:
۱- متقاضی قبل از سفر به گرجستان به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نمایند برای دریافت عدم سو پیشینه و ترجمه رسمی و تایید وزارت امور خارجه.
۲- متقاضی پس از خرید در گرجستان و درخواست اقامت به ایران و به دفاتر پلیس+۱۰برای انجام سو پیشینه و ترجمه رسمی و تایید وزارت امور خارجه مراجعه نماید.

یکی از شرایط اخذ پاسپورت گرجستان نداشتن سوء پیشینه در کشور محل زندگی، اینترپل و همچنین در خاک گرجستان است. بنابر این شخصی که متقاضی پاسپورت گرجستان است نباید جرم سنگینی در کشورش مرتکب شده باشد

داشتن سوء پیشینه شخص متقاضی در اینترپل و یا در ایران در زمره جرم های خطرناک و همچنین عدم توانایی در پاسخ مناسب در مصاحبه پرونده های اقامت مهمترین عوامل رد درخواست برخی از متقاضیان بوده است.

فرم تماس